Luftgassfabrikk til 200 millioner

I vår startet produksjonen ved den nye luftgassfabrikken i Mo industripark, en fabrikk som ble etablert av AGA AS for å forsyne Celsa og Mo industripark med nitrogen, oksygen og trykkluft. Fabrikken skal forsyne Celsa og industriparken, men vil også forsyne industrier i hele Nord-Norge, melder Rana Blad.


- Vi har gjort investeringer for i overkant av 200 millioner kroner, sier visepresident for industriell gass i AGA AS, Jostein Thomassen til Rana Blad. 

- Vi skal være en primærkilde for Celsa og Mo industripark, det er hovedformålet med fabrikken. 

Vi har også overdimensjonert en del for å kunne ta andre leveranser som vi ellers hadde måttet ta fra mer fjerntliggende fabrikker, fortsetter han. Dette er blant annet for å redusere transporten av flytende nitrogen og oksygen i nordområdene. Allerede har AGA levert luftgassene til Statoil på Melkøya utenfor Hammerfest, skriver avisen.

Tags