Ville hente OL-støtte langs kysten

Både Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) og Norges Fiskarlag ble kontaktet av Oslo-OLs PR-gruppe før sommeren. 

Målet med kontakten var å prøve å vinne gunst langs kysten. Dette skulle igjen bidra til å få politikerne med på å gi statsgaranti til arrangementet skriver Nord24.

Sa nei

Men begge de to organisasjonene sa nei til å bidra til å sikre goodwill til arrangementet som er budsjettert til å koste 35 milliarder kroner. 

– Vi ble kontaktet før sommeren av lobbyapparatet rundt OL 2022, som ønsket å få med sjømatnæringa til å «backe» et OL i Oslo. De ønsket å lage en kystpolitisk ramme rundt arrangementet, bekrefter adm. dir. Geir-Ove Ystmark i FHL til Nord24.

Helt konkret var det snakk å lage en slags image, en profil på OL som kunne gi økt oppbacking fra det politiske Norge og staten. 

Fokus på infrastruktur

FHL-direktør Geir Ove Ystmark sier han tror mange organisasjoner langs kysten er kontaktet av PR-gruppen. For FHL var det ikke naturlig å ta standpunkt til et større idrettsarrangement, det har de heller aldri gjort tidligere. Ystmark er også kritisk til å bruke 35 milliarder kroner på et idrettsarrangement når næringen han selv representerer opplever store utfordringer med infrastrukturen langs kysten. 

- Hvis du putter 35 milliarder kroner inn i Oslo-regionen blir det mindre penger til å realisere andre infrastrukturtiltak. Så kan man stille seg spørsmål om kystnæringene trenger et OL eller om pengene heller kunne ha blitt brukt på E6, E18, E36 og veier vi vil ha fokus på, sier Ystmark til Nord24. 

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: