En mer proaktiv EU-politikk

I forrige uke møttes utenriksministrene fra Norge og Polen til bilaterale samtaler og mer i Bodø. - Et godt eksempel på at regjeringen jobber tettere mot Europa, sier utenriksminister Brende. Foto: Linda Storholm

At Polens utenriksminister besøker Bodø er et eksempel på at Norge jobber tettere opp mot EU sier utenriksminister Børge Brende. 

Nordnorsk næringsliv påvirkes daglig av beslutninger tatt på høyt nivå i EU. Beslutninger Norge i mange tilfeller bare må rette seg etter enten det er direktiver eller forordninger. For uten EU-medlemskap har Norge i mange tilfeller måttet stå på sidelinjen og akseptere beslutninger tatt i Brüssel. 

Et av flere eksempler er bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift fra 1. juli i år. En ordning regjeringen forsøker å kompensere gjennom å føre ressursene tilbake til landsdelen, men som likevel påfører deler av nordnorsk næringsliv ekstrakostnader, etter at EU satte foten ned for ordningen. 

Musikk

Da regjeringen Solberg i sin plattform varslet en mer proaktiv EU-politikk enn sin forgjenger lød det som musikk i manges ører. Regjeringen slår fast at de europeiske landene er Norges viktigste handelspartnere og at norsk utenrikspolitikk begynner i Europa.

Da utenriksminister Børge Brende besøkte Bodø sammen med sin polske kollega i forrige uke spurte vi når dette vil materialiseres og hvordan regjeringen skal føre en mer proaktiv EU-politikk. 

- Det at den polske utenriksministeren og jeg er i Bodø er ett av flere eksempler på at vi jobber tettere mot Europa. Vi har i løpet av besøket diskutert flere direktiver som vil påvirke Norge, fortalte utenriksminister Børge Brende til High North News. 

Tidlig inngripen

Norge og Polen alene har en økonomisk samhandel på 35 milliarder kroner årlig, og utenriksministeren understreker viktigheten av et godt bilateralt arbeid. 

- Vi har et økt besøk mellom landene, og tror en tidlig inngripen i saker som påvirker Norge er viktig. Derfor vil nok regjeringen oftere besøke de europeiske hovedstedene og være tilstede der det skjer. Enten det er i Brüssel, Paris, Warszawa eller andre steder, sier Brende. 

 

 

I regjeringens politiske plattform står det at regjeringen vil:

  • Føre en mer proaktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU. 
  • Søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land. 
  • Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning.
  • Prioritere deltagelse i uformelle og formelle europeiske fora som EØS-avtalen gir oss adgang til.
  • Involvere Stortinget tidlig i avklaringen av viktige EØS-prosesser.
  • Søke  avklare velferdsordninger i EØS-regelverket, og bidra til å gjøre prinsippet om fri bevegelse mer bærekraftig.    

 

 

Utenriksminister Børge Brende (f.v.) sammen med sin polske kollega Radoslaw Sikorski under besøket på MaxMat i Bodø. De to ministrene besøkte også Forsvarets operative hovedkvarter under besøket. Foto: Linda Storholm
Utenriksminister Børge Brende (f.v.) sammen med sin polske kollega Radoslaw Sikorski under besøket på MaxMat i Bodø. De to ministrene besøkte også Forsvarets operative hovedkvarter under besøket. Foto: Linda Storholm

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: