Vil ikke endre norsk nordområdepolitikk

Utenriksminister Børge Brende og den polske utenriksministeren Radoslaw Sikorski er samstemt når det gjelder reaksjonene overfor Russland. Foto: Linda Storholm

Situasjonen i Øst-Ukraina påvirker ikke norges nordområdepolitikk på andre måter enn at alt militært samarbeid er satt på hold ut året. 

Utenriksminister Børge Brende (H) besøkte i dag Bodø sammen med sin polske kollega utenriksminister Radoslaw Sikorski, og situasjonen i Russland og Ukraina var en sentral del av diskusjonen. 

- Vil situasjonen i Russland, med tanke på hendelsene i Øst-Ukraina påvirke norsk nordområdepolitikk? 

- På militær side er samarbeidet med Russland satt på hold ut året. Når det kommer til sikkerhet og kystvakt er det ingenting som er endret, og i et videre samarbeidsperspektiv er det ingen umiddelbare endringer, folk til folk-samarbeidet fortsetter som før, og vi mener det er viktig å fortsette dette, sier utenriksminister Brende før han legger til: 

- Men dette er selvsagt også opp til Russland. 

Situasjonen er endret

Etter at passasjerflyet fra Malaysia Airlines ble skutt ned over Øst-Ukraina den 17. juli har situasjonen mellom Europa og Russland kjølnet ytterligere. 

Russland må slutte å forsyne de prorussiske separatistene med våpen mener utenriksministrene Brende og Sikorski. 

- Hvis Russland nå samarbeider og slutter å sende våpen over grensen vil det føre til en normalisering i forholdet til Europa, sier Brende. 

- Også i Polen har vi droppet alt militært samarbeid med Russland. Vi kan ikke samarbeide med noen som viser aggresjon mot et naboland, sier utenriksminister Sikorski. 

Vil ikke spekulere

Polen opplever allerede sanksjoner fra Russland som kan være en reaksjon på EU-sanksjonene mot landet. I går ble det kjent at Russland stanser all import av polsk frukt og grønt. Mens det polske landbruksdepartementet ser forbudet som en reaksjon på de nye EU-sanksjonene, begrunner Russland på sin side forbudet med at polskproduserte frukt og grønnsaker ofte inneholder for høye nivåer av sprøytemidler og nitrater. 

Det ligner på diskusjonen rundt norsk laks, som mange nå frykter vil rammes av russiske sanksjoner. Men utenriksminister Børge Brende vil ikke spekulere i hva russiske myndigheter vil gjøre. 

- Det vi nå ser, at russerne fortsetter å sende våpen over grensen til Ukraina, er totalt uakseptabelt. Vi må se et Russland som aksepterer Ukrainas grense, og vi må si fra om dette. Når det gjelder sanksjoner generelt er det meningen at de skal ha effekt, men hvordan Russland vil reagere på dette vil jeg ikke spekulere i, det blir rent hypotetisk, sier Brende. 

Kan ikke aksepteres

Brende understreker at en situasjon som nå, hvor Øst-Ukraina blir stadig mer lovløst, og landegrensene ikke respekteres ikke er noe som kan aksepteres. 

Norge har ikke formelt sluttet seg til de nye sanksjonene fra EU overfor Russland. Før det gis en tilslutning må Stortinget konsulteres. Utenriksministeren mener de nye restriktive tiltakene viser alvoret i en stadig forverret situasjon i Ukraina, og sier Norge tar sikte på å slutte seg til dem. 

De nye tiltakene innebærer restriksjoner på ulike former for samarbeid og økonomisk samkvem med Russland på flere nye områder. 

 

Tags