Tror ikke på oljen

- Å tro at Nord-Norge blir oljemetropol, er like sannsynlig som at Stortinget flytter til Trondheim, mener professor Allan Sande ved Universitetet i Nordland og fersk forfatter av boka “Slaget om Lofoten”.

- Å tro at Nord-Norge blir oljemetropol, er like sannsynlig som at Stortinget flytter til Trondheim, mener professor Allan Sande ved Universitetet i Nordland og fersk forfatter av boka "Slaget om Lofoten"

- Videre utvikling av oljenæringa i nord, vil gi forholdsvis liten sysselsettingseffekt, sier Sande til Avisa Nordland. 

- Oljeindustrien er sentralisert på sørvestlandet. En videre ekspansjon i nord, vil først og fremst gi ringvirkninger for næringa i andre deler av landet, påpeker han. 

Tags