900 tonn laks døde

Hos Norwegian Royal Salmon (NRS) i Kvalsund døde 900 tonn laks før helgen. 

Allerede onsdag oppsto det svært stor dødelighet i alle merdene i anlegget, og fredag anslo fagansvarlig Elisabeth Myklebust i Fiskeveterinærtjenesten i Alta at opptil 900 tonn laks hadde dødd. 

– Det som gjør saken spesiell er den voldsomme dødeligheten som kommer så brått. Det startet nesten momentant onsdag formiddag, og utover torsdagen var det dramatisk. Jeg har ikke rukket å være ute på anlegget, men det høres ut til at det ennå dør ganske mye laks, sa Myklebust til NRK fredag.

I følge Mattilsynet er det ingenting som tyder på sykdom i anlegget, men at det er forhold i havet som kan være årsaken. Det er tatt flere prøver for å finne årsaken, og Mattilsynet frykter at hele anlegget kan gå tapt. 

Årsaken kan være en varm sommer. Mindre oksygen i sjøvannet, og nye arter alger som blomstrer opp kan ha ført til kvelningsdød for laksen. 

Algeekspert Lars Naustvoll uttaler til NRK at sommerens varme kan ha påvirket situasjonen. 

- Men man skal også være klar over at høye temperaturer kan dra med seg en del andre ting som også vil kunne påvirke dem, som endringer i oksygen i i sjøvannet og den type ting. Det vil også være negativt for fisken i merden, sier Naustvoll som jobber ved Havforskningsinstituttet.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: