Vil ha reketiltak

Kristelig Folkeparti ber regjeringen om strakstiltak for rekeindustrien

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett har KrF sammen med SV bedt regjeringen om å se på mulige tiltak og virkemidler på kort sikt, herunder tilgang på råstoff, for å sikre driftsgrunnlaget til den gjenværende rekeindustrien i Norge., skriver Troms Folkeblad.

Stortingsrepresentant Hans Grøvan og Per Inge Søreng i Lenvik KrF sier i en pressemelding at mange lokale arbeidsplasser kan gå tapt om ikke regjeringen straks iverksetter de nødvendige tiltak. 

– Det er av nasjonal interesse at rekenæringen styrkes i nordområdene. Verdens mest effektive rekefabrikk, Stella Polaris AS, må ha tilgang på tilstrekkelig råstoff om bedriften skal få utvikle seg videre, sier Hans Grøva

Tags