Styret mener at summen av fagmiljøene ved disse institusjonene per i dag innehar en betydelig kompetanse som kan videreutvikles og som kan ta viktige posisjoner i nasjonale og internasjonale satsinger på utdanning og forskning i framtida. 

-  Det vil kunne gi god kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet, sier rektor Pål Pedersen.