Regjeringen tar krafttak i Bodø

Ordfører i Bodø, Ole Hjartøy, er glad for at proposisjonen for Bypakke Bodø nå endelig er kommet. (Foto: Bodø kommune)

Regjeringen har sagt ja til Bypakke Bodø, og med det kan fylkeshovedstaden i Nordland se fram til at det de neste årene skal investeres mer enn 2,8 milliarder kroner på nye veier, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtrafikk.

– Dette er en viktig dag for hele Bodøregionen, sier ordfører Ole Henrik Hjartøy (H) i Bodø kommune i en pressemelding.  

 

Byen skal få bedre veier

– Dette er startskuddet for et meget spennende utbyggingsprosjekt som skal gi Bodø den veistandarden som byen fortjener, mener regionveisjef Torbjørn Naimak.

Proposisjonen som Regjeringen har lagt fram skal til Stortinget for endelig vedtak, men ordfører Hjartøy er ganske sikker på at det går veien:

– Jeg regner det som sikkert at det er stor politisk enighet om bypakken i Stortinget. Nå må vi bare vente på behandlingen i Stortinget, sier han.

Med Bypakke Bodø er det planlagt ny firefelts vei fra Hunstad til sentrum. En stor del av denne strekningen skal gå i tunnel mellom Hunstadkrysset og Bodøelv. 

– Vi er allerede kommet langt i planleggingen av riksvei 80, og innen et halvt års tid kan vi starte det som vil bli et omfattende anleggsarbeid. Det er beregnet 4-5 års byggetid, sier Naimak.

En nyhet i proposisjonen er at Tverlandsbrua blir en del av bypakken. Det betyr at de som passerer over den i fremtiden kun vil bli avkrevd én avgift ved passering innen en time, fra Tverlandet og inn til Bodø. 

Regjeringen har varslet at det vil bli etablert et statlig bompengeselskap i løpet av 2015. Det vil ifølge Bodø kommune gi en  besparelse på 460 millioner kroner.

– I tillegg går regjeringen inn i bypakken med 342 millioner kroner i friske midler. Dermed sørger den blå-blå regjeringen for besparelser på nærmere 1 milliard kroner for bilistene i Bodø, sier varaordfører Tom Cato Karlsen (Frp).


Satsing på kollektivtilbudet

Det er i bypakken satt av 210 millioner kroner til å bedre kollektivtilbudet, og i tillegg har Nordland fylkeskommune bevilget nesten 60 millioner kroner ekstra til dette.

– Det gjør vi fordi vi ønsker å ta et skikkelig krafttak for å bedre kollektivtilbudet i fylkeshovedstaden, sier Tove Mette Bjørkmo (Ap), som er fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

Det skal brukes 500 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak som utbygging av gang og sykkelveier, og trafikksikring ved og rundt skolene i byen.

– Dette er også en viktig del av det vi får igjen,sier Hjartøy som også er leder for styringsgruppa  i Bypakke Bodø.

 

Tags