Manndsdominerte bransjer får støtte

‒ Samfunnet skriker etter innovasjon og oppfinnsomme gründere. Vi trenger endringer, nye organiseringsformer og ny teknologi, sier Gry Agnete Alsos ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Men hvordan brukes ressursene til innovasjon? Til forskning.no forteller hun at det handler mest om produkter, prosesser og organisasjoner – ikke om folk:

‒ Innovasjon er blitt et stort politisk felt og får bred støtte i dagens samfunn. Men mannsdominerte bransjer har mye mer nytte av denne støtten – både når det gjelder pengestøtte og forskning.

‒ Kjønn betyr noe for hvordan vi ser prosesser og hvordan vi ser på nyskaping. Hvis innovasjon defineres som noe ingeniører og ledere jobber med, leter vi bare der de er. Og her finner vi altså flest menn, sier Alsos.

Tags