Ønsker råd fra nordnorsk transportnæring

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner håper på godt oppmøte og god dialog under møtet som skal arrangeres i Tromsø 1. juli. (Torbjørn Tandberg/ KMD)

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber politikere og næringsliv i Nord-Norge komme med råd om hvordan transportsektoren kan kompenseres for at de havner utenfor ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

De to ministrene håper på innspill både fra næringsliv og regionale myndigheter, og inviterer derfor til et møte i lokalene til næringsforeningen i Tromsø 1 juli.

Dagens ordning utløper samme dag, og det er på grunn av endringer i EUs regelverk for regionalstøtte at den særnorske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres.

 


Vil prioritere infrastruktur

Regjeringen er uenig i EUs beslutning om at enkelte sektorer må være utenfor ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Gjennom forhandlinger med EU og ESA har regjeringen fått gjennomslag for begrensning av enkelte sektorer, men ikke for alle.

Regjeringen foreslår derfor å kompensere de berørte sektorene, spesielt transportsektoren.

Regjeringen foreslår å prioritere infrastrukturendringer i Nord-Norge og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på om lag 1600 millioner kroner i perioden 2014 til 2018.


Håper på god dialog

- Det er etter innspill fra berørt næringsliv og ulike politiske miljøer i Nord-Norge, identifisert en rekke aktuelle infrastrukturtiltak i området. Flere av tiltakene vil raskt kunne bedre transportforholdene. Tiltakene er av forskjellig størrelsesorden og med ulik gjennomføringsperiode, men alle vil kunne ferdigstilles innen 2018. Det er identifisert både vedlikeholdstiltak og investeringsprosjekter, skriver ministrene i invitasjonen til møtet.

For å kunne målrette tiltakene best mulig håper de på en god dialog både med det berørte næringslivet  og de regionale myndighetene.

- Dette er et felles møte for de tre nordligste fylkene der rammer for arbeidet og innspill på tiltak avklares, oppsummerer kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.


Mange inviterte

Her kan du se invitasjonen som blant annet har gått ut til nordnorske stortingsrepresentanter, de tre nordligste fylkeskommunene, NHO, Avinor, LO, Norges Lastebileiers Forening, Jernbaneforum Nordlandsbanen Sør og Ofotbanealliansen.

Norsk Olje og Gass, Rederiforbundet, Norsk Industri og  
Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening (FHL) er også blant mottakerne.

Tags