Barn og unge skal lære mer om sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet vil styrke barn og unges kunnskap om sjømatnæringen, og har satt av en million kroner til satsingen.

- Satsing på barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre for fremtidens sjømatnæring. Vi vil gi barn og unge et innblikk i hva sjømatnæringen tilbyr av muligheter for naturvitenskaplige og teknologiske fag, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.

Departementet har satt av 1 million kroner til tilskudd til utvikling av fem nye marine moduler innenfor det såkalte Newton-konseptet, som er et undervisningsopplegg - på alle læringsnivåer - med fokus på de naturvitenskapelige fagområdene.

-          Gjennom Newton får vi anledningen til å vise barn og ungdom de brede og varierte behov for realkunnskap som finnes i sjømatnæringen. Jeg oppfordrer alle våre Newton-rom, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv til å søke, sier fiskeriministeren.

Fristen for å søke om tilskudd er 1.september, og utvelgelsen vil skje i samarbeid med First Scandinavia.

Tags