Økonomipris til professorer

Anatoli Bourmistrov fra Handelshøgskolen i Bodø har sammen med professor Katarina Kaarbøe ved Norges Handelshøyskole vunnet pris for publisering i den prestisjefylte journalen «Management Accounting Research».

 De to professorene har ifølge en pressemelding fra Handelshøgskolen vunnet «David Solomons prize» for 2013 for artikkelen «From comfort to stretch zones: A field study of two multinational companies applying ‘beyond budgeting’ ideas”.

 – Det er en ære å få denne prisen fordi det indikerer at vi i forskningsgruppen Beyond Budgeting produserer høykvalitativ og relevant forskning, sier Katarina Kaarbøe.

 Professorene Kaarbøe og Bourmistrov har sammen gjennomført en studie av energiselskapet OilCo og teleselskapet TelCo. Begge bedriftene har erfart at den tradisjonelle måten å budsjettere på er blitt en tilværelse i en komfortsone med liten fleksibilitet og begrensede utfordringer. 

Derfor har de erstattet tradisjonell budsjettering med styringsmetoder som stiller høyere krav til ambisiøs målsetting, realistiske prognoser og en ressurstildeling som samsvarer med raske endringer i omgivelser og muligheter.

 En av konklusjonene de to norske forskerne har trukket i sin artikkel, er at endringene i kontrollsystemer ikke bare handler om tekniske endringer, men også om forandringer av tankesett og adferd: Lederne i de to selskapene har beveget seg ut av komfortsonen for å kunne strekke seg lenger.

 – Denne forskningen er viktig fordi den viser betydningen av å se helheten når nye styringsverktøy introduseres i organisasjoner. Det er ikke nok å bare studere verktøyene. Det er tross alt mennesker som skal bruke dem, sier Kaarbøe i pressemeldingen.

 

«Management Accounting Research» er et meget anerkjent vitenskapelig tidsskrift. Aldri tidligere i tidsskriftet 13-årige historie er «David Solomons prize» tildelt norske forskere. Prisen ble opprettet i 2001 til ære for Solomons omfattende bidrag til forskningen på økonomistyring. Vinnerne av prisen får £1000 pund. 

 

 

Tags