Dundrende underskudd i SAS

En milliard kroner i minus, intens konkurranse - og prispress i flymarkedet - tvinger SAS-sjef Rickard Gustafson til nye kostnadskutt:

Det skriver Dagens Næringsliv.

- Vi er dypt skuffet over resultatene, som var betydelig lavere enn våre egne forventninger, sier Gustafson.

SAS fikk et resultat før skatt på minus 1.078 millioner svenske kroner i sitt regnskapsmessige andre kvartal. Tallene er langt dårligere enn analytikerne hadde ventet.

Intens konkurranse og stadig press på prisene i det skandinaviske lufttransportmarkedet har redusert reduserte marginene langt mer enn ventet.

- Vi trapper nå opp tiltakene både på inntekts- og kostnadssiden, sier Gustafson.

Med nye kostnadstiltak satser SAS-sjefen på å effektivisere SAS´ virksomhet, og allerede i regnskapsåret 2014/2015 forventes han en resultatforbedring på ytterligere en milliard svenske kroner.

- Med de tiltakene som gjennomføres ser vi en mulighet til ytterligere å styrke tilbudet til de i Skandinavia som reiser mye, blant annet gjennom å utvide SAS´ interkontinentale tilbud, sier han.

SAS planlegger blant annet nye direktelinjer fra Oslo og Skandinavia til Nord-Amerika og Asia, med oppstart fra høsten 2015.

Tags