Klimaloppemarked i nord for sør

På Framsenteret arbeider de fleste med temaer knyttet til nordområdene, men de klimaendringer som skjer i nord,  får konsekvenser for naturmiljøet i sør og omvendt.  Det skriver  Elin Vinje Jenssen og Helle Goldman ved Norsk Polarinstitutt og Framsenteret i Nordlys.

Derfor arrangerer Framsenteret også i år klimaloppemarked. Inntektene går som vanlig til bevaring av regnskogen. 

- Bevarer vi regnskogen tar vi også vare på landjordas rikeste skattkammer av dyre- og planteliv, og vi trygger skogfolks levevilkår.  Brasil, Indonesia og Papua Ny Guinea er regnskogland med høy avskoging. Det betyr at vi vil få raskt reduserte utslipp dersom vi får stanset avskogingen i disse landene. Det er også avgjørende å forhindre storstilt avskoging i Sentral-Afrika som huser verdens nest største regnskog, skriver de. 


Tags