Hard oljekamp i LO

Miljøpolitikken er kilde til stor uenighet innad i LO. Striden står mellom to store forbund i offentlig sektor – NTL og Fagforbundet – som ønsker en mer grønn politikk, og de tunge industriforbundene Industri Energi og Fellesforbundet, skriver Klassekampen.

Under fjorårets kongress var det harde kamper om åpning for oljeutvinning i nordområdene – en kamp industriforbundene vant. 

Klassekampen er kjent med at det også i arbeidet med klimastrategien var harde dragkamper langs de samme konfliktlinjene. I arbeidsgruppa som forberedte saken var det enighet om å ta inn følgende formulering: «Det trengs en aktiv politisk innsats for å sikre en gradvis omstilling fra stor avhengighet av petroleumssektoren.» 

Men da saken kom til sekretariatet, ble dette for sterk kost for industriforbundene, og setningen ble strøket. I stedet kom det inn en setning om at «norsk gass kan erstatte mer klimaskadelig kull i mange land». 

Tags