High North News goes American

Nå kan du få ukens hovedsaker servert i e-posten din.

High North News has ambitions to play a journalistic role in all countries bordering or having interests in the North. Today we take an important step as we welcome six graduate students from the University of Texas, Austin.

The students, who all have a background in communication, will be a permanent part of the editorial staff of the High North News during their stay in Norway.

Their reports will be an important contribution to mutual understanding and insight into the opportunities and challenges in the Arctic North, and it marks this paper's first venture into a more permanent international position. In the period ahead we will, therefore, publish articles in both English and Norwegian.

This will give our readers stronger and expanded news coverage in business and politics. North Norwegian politics and business is very internationally oriented, often with a market far beyond the country's borders.

Our new staff will present news from American politics and business, in addition to national news as seen through American eyes.

This is very exciting, and we are anxious to hear your response!  

 

High North News har ambisjoner om å spille en journalistisk rolle i alle land som grenser til eller har interesser i Nordområdene. I dag tar vi et steg til når vi åpner spaltene for seks studenter fra University of Texas, Austin.

Studentene, som alle har bakgrunn fra kommunikasjon, vil under sitt opphold i Norge være en fast del av redaksjonen i High North News.

Reportasjene vil være et viktig bidrag til felles forståelse og innsikt i muligheter og utfordringer i nordområdene. Samtidig er dette avisens første steg over i en mer permanent internasjonal posisjon. I tida framover vil vi derfor publisere artikler både på engelsk og norsk.

Dette vil gi våre lesere et forsterket og utvidet nyhetsbilde innenfor næringsliv og politikk. Nordnorsk politikk og næringsliv er svært internasjonalt orientert, ofte med et marked langt utenfor landets grenser.

Våre nye medarbeidere vil presentere nyheter fra amerikansk politikk og næringsliv, i tillegg til nasjonale nyheter sett gjennom amerikanske øyne.

Det kan bli spennende dette. Vi gleder oss.

Tags