Norge er dårligst i klassen

Norge er dårligst av landene i Barentsregionen når det kommer til skogvern. Kart: BPAN

Resultatet fra et barentsprosjekt om skogvern viser at Norge ligger helt på bunn når det kommer til skogvern sammenlignet med våre naboland. 

I Sverige og Finland har de vernet mer enn 4-5 prosent, men i Norge har vi vernet 2,5 prosent av den produktive skogen. Selv om det er en høyere andel skogvern i nord enn i sør har vi langt igjen før vi når internasjonale forpliktelser som skal være oppfylt i 2020. 

Forrige uke samlet førti skogeksperter seg til konferanse om skogvern på tvers av landegrensene i Barentsregionen. 

Resultatet ble lagt fram da førti skogeksperter samlet seg til konferanse i Finland i forrige uke. Konferansen ble arrangert av Barents Protected Area Network (BPAN), som ble etablert under Nordisk Ministerråd i 2011. 

Unik oversikt

Finansieringen kommer fra Nordisk ministerråd og WWF, og har resultert i en unik oversikt over hvilke skogvernområder som finnes i Barentsregionen, sammenliknet de ulike landene, og foreslått hva som bør vernes framover. 

Les mer om prosjektet her.

Den glemte skogen

Det boreale barskogsbeltet, taigaen – som går gjennom nordlige deler av Skandinavia, via Russland og over til Nord-Amerika, er verdens største skognatur. Her lever mange utrydningstruede arter og samtidig er taigaen jordas største karbonlager i skog. Dermed er den nordlige skogen særdeles viktig både for naturmangfoldet og klimaet. 

- Alle vet at tropisk regnskog må bevares både for å redde utrydningstrua arter og klima, men få vet at det samme gjelder for den nordlige skogen. Derfor kalles denne skogen ofte "Den glemte skogen" og det enorme karbonlageret i den nordlige skogsjorda for "Det glemte karbonet", sier skogbiolog Trude Myhre i WWF.

Tags