Store Norske må gire opp i Lunckefjell

Store Norskes nye gruve i Lunckefjell skal være i full drift fra 23. mars 2015. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.

-Vi må ta noen grep og hente inn noe ekstramannskap for å holde tempoplanen i Lunckefjell, sier adm. dir. Per Andersson i Store Norske.

I årsberetningen for Store Norske heter det blant annet at «Lunckefjell er helt avgjørende for at SNSG skal lykkes, og at Lunckefjell vil være vårt hovedfokus de neste årene». Planen er at denne gruven skal være i full drift fra 23. mars 2015.

Ligger fast

-Tidsplanen ligger fast, og den mener vi at vi skal greie, sier Per Andersson til High North News. Og legger til at alle som forstår seg litt på gruvedrift vil skjønne at det ikke er helt liketil å vite hvordan fjellet ser ut, selv om man har foretatt boringer.

«Bølgefjell»

-Det viser seg at fjellet er noe hardere enn det vi har trodd, og at det er en del unduleringer i liggen, sier Andersson. Oversatt til «ikkegruvespråk» betyr dette at det horisontale kullaget, eller lagene, ikke ligger vannrett, men i bølger.

-I tillegg har vi hatt en del startproblemer med gruvemaskinene som leverandøren har tatt fatt i. Det er ok nå – maskiner som har stått på gul eller rød status har nå fått grønt lys, noe som selvsagt er bra.

Flere hender

De ulike, i Anderssons øyne, mindre problemene, gjør at Store Norske må hente inn ekstramannskaper for å holde tidsplanen om fulldrift fra mars 2015.

-Det blir snakk om kortere engasjementer, kanskje for folk som har vært her og jobbet tidligere. Antallet er litt uklart ennå, vi driver akkurat og regner på det, men det dreier seg kanskje om et tjuetalls engasjementer, sier gruvedirektøren.

Innenfor investeringsrammen

-Hele dette prosjektet er jo kjempespennende, og vanskelig å sammenligne mad andre industriprosjekter i Norge. Her åpner vi en ny gruve på 78 grader nord, vi bygger vei over en isbre osv.

Tras i de nevnte tekniske utfordringene er prosjektet omtrent der det skal være, og vi er innenfor investeringsrammen på 1,2 milliarder, sier Per Andersson i Store Norske.

Lunckefjell sett fra luften. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.
Lunckefjell sett fra luften. Foto: Bjarki Friis, Store Norske.

Tags