Nye styremedlemmer i Store Norske

 Næringsminister Monica Mæland byttet ut to av styremedlemmene i Store Norske under generalforsamlingen onsdag 11. juni.

 Britt Mjellem og Hege Schøyen Dillner erstatter Grethe Fossli og Anne Cathrine Haadem i styret for Store Norske Spitsbergen Kullkompani.

Bred erfaring

Britt Mjellem (53) er leder for avdeling for Strategic Initiatives i Reef Subsea AS. Hun har over 20 års erfaring fra ledende posisjoner innenfor rente- og valutavirksomhet i DNB og Sparebanken NOR. Hun har også variert og betydelig styreerfaring som styremedlem i DOF ASA, Fish Pool, SeaBed Services og Bertel O. Steen Teknikk.

Fra Veidekke 

 Hege Schøyen Dillner (47) er konserndirektør i Veidekke ASA med ansvar for HR, kommunikasjon, juridisk, helse, miljø og sikkerhet. Hun har tidligere vært direktør i Utdanningsdirektoratet, hatt ansvar for HR i Capgemini og har i tillegg over ti års erfaring fra ledende stillinger innenfor HR-området i Aker og Hydro. Hun sitter i styret i Veidekke Entreprenør AS og Veidekke Industri AS.

 Gruveveteran

 Også en av ansattrepresentantene i styret er skiftet, etter at Arne Kristoffersen tidligere er valgt inn. Han erstatter Monica Bolli.

 Arne Kristoffersen (56) er gruvearbeider i Lunckefjell, og har vært ansatt i Store Norske siden 2006. Han har tidligere vært ansatt som gruvearbeider i Store Norske i to perioder siden 1980. Kristoffersen startet og drev Svalbard Wildlife Services AS i 1993, et selskap som blant annet hadde omvisninger for turister i Gruve 3 og ansvar for driften av besøksstrossa.

 Arne Kristoffersen var med på å stifte Svalbard Næringsforening i 1993 og satt i styret blant annet som leder. Han var styreleder i Svalbard reiseliv AS da selskapet ble stiftet i 2001.

 

Tags