Regjeringen med ny EU-strategi

Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, blir leder av det nye Europautvalget som er et sentralt virkemiddel i den nye strategien fra regjeringen. (Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)

Norge må være tydeligere og tidligere ute i europapolitiske spørsmål. Det er ett av punktene som vektlegges i regjeringens nye strategi for samarbeid med EU, som ble presentert tidligere i dag. 

- Det er i Norges nasjonale interesse å samarbeide tett med EU og delta aktivt i de politiske prosessene som pågår i Europa. For å lykkes med å påvirke viktige beslutninger må Norge være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål, sier Vidar Helgesen, som er statsråd for EØS-saker og forholdet til EU. 


Konkurransekraft, klima og energi

Den nye strategien, som gjelder frem til 2017, slår fast følgende mål for regjeringens europapolitikk de kommende årene:

* Økt konkurransekraft og verdiskaping. 
* Bedre kvalitet i forskning og utdanning.
* En ambisiøs klima- og energipolitikk.
* Trygghet og sikkerhet.
* En helhetlig migrasjonspolitikk. 

– Målet med regjeringens europapolitikk er å få gjennomslag for norske interesser og å bidra til en positiv utvikling både i Norge og i andre land. Samarbeidet med EU er avgjørende for å ivareta norske interesser på de utvalgte områdene, mener Helgesen.

- Skal vi få gehør for våre synspunkter, må vi engasjere oss tidlig i ordskiftet på europeisk nivå og ikke komme med våre innspill lenge etter at saker praktisk talt er ferdigforhandlet innad i EU. Dette krever at vi jobber bedre med å samordne norsk europapolitikk, sier Helgesen. 


Oppretter eget Europautvalg

Et sentralt virkemiddel i den nye strategien er opprettelsen av et eget europautvalg i regjeringen.

Utvalget skal ledes av EØS- og EU-ministeren, og vil ellers bestå av de regjeringsmedlemmene som til enhver tid har viktige EØS-saker til behandling. 

- Dialog med bedrifter, regionale og lokale myndigheter, arbeidslivets parter og andre samfunnsaktører er en viktig forutsetning for tidlig norsk medvirkning i europeisk politikkutforming.  Europapolitikken berører de aller fleste deler av samfunnet. Europapolitikken skal være et nasjonalt lagarbeid, slår statsråden fast.

Her kan du lese hele strategidokumentet fra regjeringen.

Tags