Tror på fiskeriavtale for Polhavet

-Der det er politisk vilje finnes det en vei, men jeg vil ikke spekulere i hvor langt frem i tid en ferdig forvaltningsavtale for Polhavet kan ligge på bordet.

Det sier Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (AP) til High North News etter møte i Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR) i København denne uken.

Finner løsning

Blant temaene i dette møtet var migrasjon av fiskebestander og fiskeriforvaltning i nordområdene. Sivertsen vil altså ikke spekulere i hvor lang tid det kan ta før en slik forvaltningsavtale foreligger, men forsikrer at dette er et spørsmål kyststatene er opptatt av – og vil finne en løsning på.

Ingen hast

-Nå er ikke dette et spørsmål som det bråhaster med å løse. Det er lite som tyder på at det er grunnlag for kommersielt fiske i Polhavet ennå, ikke minst fordi det stort sett er dekket av is.

Under kontroll

Migrasjonen av fisk nordover, som vi hittil har sett, skjer stort sett inn i kyststaters eksisterende økonomiske soner, så forvaltningen der er under kontroll. Fisk i Polhavet står ellers så vidt dypt at kommersiell fangst ennå ikke er svært aktuelt, sier Sivertsen.

Lavspenning

-Uansett er kyststatene enige om å finne en måte å forvalte fiskeriressursene på, selv om man ennå ikke er helt enig om hvordan. Samarbeidet i SCPAR og i Arktisk råd er gode eksempler på at man kan komme til enighet, og det er liten tvil om at man ønsker fortsatt lav spenning i nordområdene. Slikt skaper godt klima for gode løsninger, hevder Eirik Sivertsen.

Stortingsrepresentant Eirik Siversten, (A, Nordland).
Stortingsrepresentant Eirik Siversten, (A, Nordland).

Tags