Oljesamtaler i Sandnessjøen

Hvordan vil de norske politikerne legge til rette for oljefremtiden i det nordøstlige Norskehavet? Det er ett av temaene som i morgen skal debatteres på olje- og gasskonferansen som arrangeres i Sandnessjøen.

Konferansen Offshore Nordland - som er et samarbeid mellom Helgeland Regionråd, Nordland fylkeskommune, DnB og interesseorganisasjonen Petro Arctic - starter rundt lunchtider i dag.

Det er 15.ende året konferansen går av stabelen, og i følge arrangørene har interessen økt år for år.

Når debattleder Geir Johnsen samler fire stortingspolitikere til debatt i morgen, er det med utgangspunkt i det overhengende spørsmålet «Politikk, næringsvett – eller begge deler?»

Stortingspolitikerne som skal presentere sine synspunkter for hvordan de kan bidra med å stimulere næringen er: Anna Ljunggren (Ap); Odd Henriksen (H), Janne Sjelmo Nordås (SP) og Kenneth Svendsen (Frp).

Blant innlederne i dag er Eivind Thorbjørnsen (plassjef i Sandnessjøen for BP Norge og representant fra Skarv-feltet), og Torolf Christensen (direktør for feltutviklingen ved Aasta Hansteen). Hans Jakob Hegge, områdedirektør for Drift Nord i Statoil, er også tilstede for å snakke om selskapets satsing i nord.

Oljedirektoratet og olje- og energidepartementet er også representert, ved henholdsvis Sissel Eriksen (direktør for leting) og politisk rådgiver Einar Remi Holmen.

Tags