Rensker kysten for tapte fiskeredskap

Fiskeridirektoratet vil gjøre en opprenskning av fiskeredskaper langs norskekysten. 

På sine nettsider annonserer direktoratet at de ønsker å leie en tråler til formålet. Tråleren skal brukes i inntil 40 døgn, og planlagt oppstart er 25. august. Fiskeridirektoratet har gjennomført slike tokt siden 1980, og områdene det jobbes i velges ut fra meldinger om tapte redskaper og behov for opprenskning. 

Arbeidet skal gjøres langs kysten fra Vestlandet og nordover til og med Finnmark, og skal redusere skadene tapte fiskeredskaper påfører naturen. 

Tapte garnbruk kan stå i sjøen og fiske i mange år, i tillegg utgjør de en fare for nye tap, når redskap i bruk hekter seg fast i allerede tapte bruk. 

I følge Kyst og Fjord er det siden 1983 tatt opp over 17.000 garn i tillegg til betydelige mengder andre redskaper. 

De siste fire årene er det totalt tatt opp ca 4.000 garn, 180 teiner, 47.000 meter tauverk, 35.000 meter vaier, 2 snurpenøter, 5 tråler og betydelige mengder anker, blåser og kjetting. Utstyr som ikke leveres tilbake under toktet blir i hovedsak levert til gjenvinning hos Norsk Fiskeriretur AS. 

Tags