Vil ha ny gassinfrastruktur i Barentshavet

Thor Otto Lohne la i dag fram planene for hvordan gassen i Barentshavet skal befraktes. Foto: Oljedirektoratet/Arne O. Holm

Hammerfest: Gassco, som siden oktober 2013 har vurdert mulighetene for en ny infrastruktur for gass fra Barentshavet, konkluderte i ettermiddag i Hammerfest med at en slik løsning vil være lønnsom. Men de vil ikke si noe om det bør velges rør eller LNG.

Forventningene under dialogmøtet i regi av Norsk Olje & Gass var skyhøye i Hammerfest i dag. Spørsmålet var om selskapet vil konkludere med at gassrør er veien å gå, eller en utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya. 

Salen på Rica Hammerfest var fullsatt av representanter fra de fleste oljeselskapene da Thor Otto Lohne fra Gassco presenterte rapporten.

Og konklusjonene er like klar som den er sprikende:

Samfunnsøkonomisk er det ingen tvil om at en ny gassinfrastruktur vil være lønnsom. Verre er det med oljeselskapene økonomi i et slikt regnestykke.

Samfunnet må bidra

- Det må bygges en bro mellom det samfunnsøkonomiske og det selskapsøkonomiske. Klarer vi det vil en ny infrastruktur være lønnsom, sier Thor Otto Lohne.

Bak analysen ligger en rekke analyser som til dels spriker.

En av konklusjonene er at det på bakgrunn av de eksisterende funn ikke vil være lønnsomt å investere i ny struktur. Dete er først når forventede funn tas med i regnestykket at lønnsomheten, og dermed anbefalingen fra Gassco, kommer. Til gjengjeld vil forventede funn i fire av fem scenarier gi lønnsomhet.

Mot en ny gassinfrastruktur står selskapsøkonomien. Fra et prosjektøkonomisk perspektiv vil det i følge Gasco være svært vanskelig å realisere en ny struktur.

- Dersom andre enn feltubyggerne bidrar til en delfinansiering av infrastrukturutbyggingen vil det ha stor effekt, konkluderer Gassco.

- Samordnet utvikling vil derfor være nødvendig, la selskapet til.

Bør starte i 2015

På oppfølgende spørsmål om hva en slik samordning kan bestå i, ville ikke Thor Otto Lohne svare.

En klar konklusjon i utredningen er at ingen enkeltstående lisens alene vil gjøre det mulig å bygge en ny infrastruktur. Gassco ville av selskapskonfidensielle hensyn ikke begrunne dette nærmere.

Det vil heller ikke bedre lønnsomheten i en ny infrastruktur dersom en venter til  Barentshavet Sørøst er utbygd.

For å ha beslutningsfleksibilitet for mulig oppstart i 2022, bør prosjektmodning igangsettes i løpet av 2015, mener Gassco. 

 

Gassco

Norsk statlig aksjeselskap som frakter gass fra den norske kontinentalsokkelen til Europa. 

Selskapet ble etablert i 2001, og utvikler og administrerer et nettverk av mer enn 7.800 km rørledninger. Selskapet er operatør for terminalene i Emden, Easington, Zeebrugge og Dunkerque. I tillegg til transportsystemene Gassled, Haltenpipe og Norne. 

Selskapets hovedkontor ligger i Kopervik i Karmøy kommune. 

Brian Bjordal er administrerende direktør. 

Tags