Slås til ridder

Onsdag blir professor emeritus Nils Magne Knutsen slått til ridder, melder UiT - Norges arktiske universitet.

Knutsen får St. Olavs Ordens for sitt lange faglige og frivillige arbeid for nordnorsk litteratur og kultur. Knutsen er professor emeritus i nordisk litteraturvitenskap. Mange kjenner han kanskje som formidler av litteraturen til Knut Hamsun og Petter Pass.

Utnevningen er støttet av UiT - Norges arktiske universitet, Hamsunselskapet, Hamsunsenteret og Petter Dass-museet, og vil foregå universitetet.

Tags