- Har et ansvar for å drive økonomisk

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Magnar Pedersen, direktør ved forskningsinstituttet Nofima, tror utviklingen i pelagisk industri går mot færre og større anlegg. - Alle bedrifter har et samfunnsansvar, men de har også et ansvar for å drive økonomisk forsvarlig slik at bedriften er levedyktig, sier han.

Magnar Pedersen – som er direktør for divisjonen Fiskeri, industri og Marked i Nofima - har tidligere vært assisterende direktør i Norges Råfisklag og konsernsjef i fiskeriselskapet Nergård AS.

Han kjenner bransjen godt, og mener det største problemet for pelagisk industri i dag er at kvotene har minket betraktelig.

- Sildekvoten var på en million tonn tidligere, nå er det bare snakk om noen få hundre tusen tonn. Det gir et generelt behov over hele landet, med at kapasiteten må reduseres, sier han.

Nofima-direktøren vil ikke uttale seg om situasjonen ved nedleggingstruede Modolv Sjøset AS på Træna, og understreker at uttalelsene han kommer med gis på generelt grunnlag.


Tror Pelagia må kutte mest 

Ved den pelagiske fabrikken på Træna er så godt som samtlige medarbeidere permittert.

30 prosent av kommunens yrkesaktive jobber i hjørnesteinsbedriften, og i øysamfunnet på Helgeland står både de ansatte og ordfører Per Pedersen på vent. Fra eierhold er det fortsatt stille. Heller ikke Nordland fylkeskommune har fått svar på hvilke planer Pelagia AS har for eventuell videre drift.

- Det er bare spekulasjoner med Modolv Sjøset foreløpig, kommenterer Magnar Pedersen.
 
Pelagia AS er det største selskapet i den norske pelagiske industrien, og Nofima-direktøren sier det antageligvis er dem som må stå for de største kuttene som en følge av overkapasiteten.

Flere borte allerede

De tre andre store aktørene i pelagisk industri er; Brødrene Sparre (to anlegg), Nils Sparre (to anlegg), og til sist Nergård, som har et anlegg på Værøy og et i Senjahopen.

Det har lenge vært kjent at Pelagia AS vurderer framtiden til flere av anleggene sine.

- Hvis noen skal legge ned, så er det nok de som må ta den største nedgangen, fordi de har flest anlegg, kommenterer Pedersen.

Pelagia AS har allerede lagt ned i Bodø og i Svolvær, og Nergård la i fjor ned i Bø i Vesterålen.


Må være levedyktig

- De har fortsatt behov for å redusere, så velger de Træna, så velger de Træna. Det er selvfølgelig tragisk for et samfunn som er avhengig av fiskeribedriften, sier Pedersen.

Modolv Sjøset AS er et av de største anleggene i Norge, hvis man tar utgangspunkt i antall tonn som betjenes i løpet av et år.

- Fylkesråd Arve Knutsen mener Pelagia AS løper fra samfunnsansvaret sitt. Hva mener du om det?

- Alle bedrifter har et samfunnsansvar, men de har også et ansvar for å drive økonomisk forsvarlig slik at bedriften er levedyktig, mener Pedersen.
 

Strukturering nødvendig 

Når lønnsomheten er svak i industrileddet, blir det vanskelig:

- Strukturering er jo for å styrke dem som er igjen. Når det rammer ett samfunn, så sparer det et annet. Det er vanskelig å være industrieier i dag, sier han.

- Akkurat hvordan det blir i dette tilfellet er en diskusjon politikerne og eierne får ta. Det har jo noe å gjøre med hvordan strukturen har blitt i næringen i dag. Det går nok mot større anlegg framover, mener Nofima-direktøren. 

Magnar Pedersen, Nofima
Magnar Pedersen er direktør for divisjonen Fiskeri, industri og Marked i forskningsinstituttet Nofima. (Foto: Nofima)

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: