Nord-Norge skal få full kompensasjon for høyere arbeidsgiveravgift

Nord-Norge skal få tilbake alt av ekstrautgifter når den differensierte arbeidsgiveravgiften endres. Foto: Linda Storholm

Nord-Norge skal få tilbake krone for krone, sa finansminister Siv Jensen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 

De to statsrådene la fram en kompensasjonsliste med tre ulike tiltak under en pressekonferanse kl 1200 i dag. 

Endringene i differensiert arbeidsgiveravgift vil gi staten en merinntekt på 1,2 millarder årlig. Ordningen settes i verk 1. juli, så for 2014 vil effekten være 600 millioner kroner som regjeringen lover skal komme tilbake til Nord-Norge. 

- Vi har hatt dialog med EU og ESA helt til det siste, og har fått gjennomslag for en snevrere definisjon av transport- og energisektoren enn det som det lå an til i mars, sier Jan Tore Sanner. 

Det innebærer at bransjer som drosjenæringen, flyttetransport, rørtransport, post- og ditribusjon med flere likevel kan fortsette med differensiert arbeidsgiveravgift. 

Nå skal regjeringen prioritere effektive tiltak som fullt ut skal kompensere landsdelen for de ekstra utgiftene. 

Tre ulike tiltak

Tiltak nummer 1 innebærer at flere bedrifter kan bruke den såkalte fribeløpsordningen. I 28 kommuner kan bedrifter fortsatt betale arbeidsgiveravgiftens lave sats dersom totalbeløpet er under 200.000 euro. 

- Vi utvider denne ordningen til flere sektorer. De fleste transportforetak vil få full kompensasjon gjennom denne ordningen, sier Sanner. 

Tiltak nummer 2 handler om nettolønnsordningen, og kjøp av fylkeskommunale transporttjenester. Bedrifter som hører inn under nettolønnsordningen, som for eksempel Hurtigruten, vil få kompensasjon for økte utgifter. 

I tillegg vil fylkeskommunenes kjøp av transport som hurtigbåter, ferjer og busser kompenseres. 

Infrastruktur i Nord-Norge

Tiltak nummer tre handler om infrastruktur i Nord-Norge og statlig kjøp av transporttjenester. 

- Vi har fått masse innspill om at å satse på infrastruktur i Nord-Norge vil være det viktigste kompenserende tiltaket for dette området, sier Sanner. 

Satsingen på infrastruktur og samferdsel skal være på andre områder enn de som allerede er med i nasjonal Transportplan. 

Finansminister Siv Jensen sier at regjeringen nå vil lytte til fylkeskommunene og næringslivet i nord før de lager en endelig tiltakspakke. 

- Vi har gått gjennom alle innspillene vi har fått, og har allerede ei lang liste med gryteklare prosjekter, men vi ønsker å inkludere nordnorsk næringsliv og fylker i planleggingen, sier Jensen. 

- Når bedriftene får ei høyere regning må de få bedre infrastruktur, legger Sanner til. 

Målet er tilbakeføre pengene som tas fra nord tilbake til nord. 

Hardt rammet

Torghatten ASA er ett av selskapene som ligger an til å bli hardt rammet med de nye retningslinjene. I april uttalte administrerende direktør Brynjar Forbergskog til Helgeland Arbeiderblad at selskapet kan få en ekstrakostnad på 100 millioner kroner med de nye reglene. 

Da HNN snakket med Forbergskog i dag hadde han ennå ikke fått sett på tiltakene fra regjeringen, og vet derfor ikke hvordan selskapet kommer ut. 

- I utgangspunktet er vi hardt rammet. Det er veldig uheldig at denne ordningen forsvinner, for det er et treffsikkert tiltak. Reduserte kostnader på ansatte i nord er det vi trenger, sier Forbergskog.  

Les også::

- Glad for hver ei krone til Nord-Norge

Vil kreve kompensasjon til nordnorsk næringsliv

Alt håp er ikke ute

Vil ha lavere arbeidsgiveravgift i Bodø og Tromsø

Ukrainakrisen kan gjøre Nord-Norge til viktig energipartner for EU

 

Tags