Ny tilstandsrapport for Barentshavet

Fisken har det bedre enn på mange mange år, men sel og sjøfugl sliter. Det er konklusjonen i en ny statusrapport for Barentshavet.

Statusrapporten er produsert av Havforskningsinstituttet og ble lagt fram i går, på verdens miljødag. 

Mens flere fiskebestander har overveiende gode forhold er ikke situasjonen like god for sjøfugl. Bestandene minker og flere arter rammes av miljøgifter og marint søppel.

Ringsel og grønlandssel sliter også. Dette skyldes at isen i Barentshavet er på vikende front, noe som skaper problemer for selungene som fødes på og langs iskanten. Rapporten er laget av en tverrsektoriell overvåkningsgruppe som melder til de norske havforvaltningsplanene. 

Gruppen nevner spesielt tre forhold som gir grunn til bekymring: Reduserte sjøfuglbestander, nye arter i bunndyrfaunaen og nedgang i isutbredelsen. 

At selbestandene får trøbbel når isen går tilbake gir igjen konsekvenser for isbjørnen. 

Her kan du lese hele rapporten.

Tags