Sier nei til strukturering av kystflåten

Fylkestinget i Nordland går mot forslaget om innføring av strukturkvoteordning for de minste fartøyene, de under 11 meter. 

Saken "Stryukturkvoteordning for kystflåten under 11 meter heimelslengd" er sendt på høring fra Nærings- og fiskeridepartementet. Fylkestinget i Nordland behandlet saken under sitt møte denne uken.

- Departementets begrunnelse for nødvendigheten av en strukturkvoteordning i den minste kystflåten er uklar, og konsekvensene av et slikt strukturkvoteregime er etter vår oppfatning ikke vurdert godt nok, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Han mener at antall fiskefartøy langs kysten nå er på et såpass lavt nivå at sentrale myndigheter må forhindre ytterligere nedbygging

-En strukturering i denne flåtegruppen vil også kunne ramme rekruttering til fiskeriyrket. Struktureringen vil gjøre det mye vanskeligere for unge fiskere med liten egenkapital å komme inn i i næringen, sier Knutsen.

Tags