Norge hjelper nabolandene

- I løpet av de siste to og et halvt årene har vi til sammen bistått Finland 15 ganger, og Sverige 16 ganger med redningshelikopter. Motsatt vei har det vært en til to ganger, sier avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Nedtrapping i redningsressursene i våre naboland skaper bekymring hos Hovedredningssentralen og hos politimesteren i Troms.

– Særlig redningsoppdrag i grenseområdene vil rammes, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt til NRK.

Både Nord-Finland og Nord-Sverige bygger ned redningsressurser i områdene mot Nord-Norge.

Tags