Digitaliserer berggrunnen

Det skal bli enklere å analysere den svenske berggrunnen i jakten på nye gruver. Sveriges geologiska undersökning, SGU, begynner nå å skanne 20 mil av det statlige borekjernearkivet i Västerbotten for å gjøre det tilgjengelig på hjemmesidene.

Til Sveriges Radio sier geotekniker Jerry Hedström: - Det blir så att materialet som nu scannas kommer läggas ut på nätet och då är det öppet för alla att titta på. Och varför gör SGU det här? Ja för att det ska komma fram nya fyndigheter.

Tags