Kjønnsfornemmer i Tromsø

Styret i Kvinnforsk ved Universitetet i Tromsø vedtok 14. mai ny strategi og handlingsplan, melder Universitetet i Tromsø.

Målet er å drive kvinne- og kjønnsforskning på internasjonalt nivå, å øke interessen for og engasjementet i kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT og å samarbeide aktivt med universitetsstyret og Universitetets enheter i arbeid med formidling av kvinne- og kjønnsrelatert forskning.

Tags