Utreder ny organisering av Innovasjon Norge

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha innspill fra Innovasjon Norge om dagens organisering er den mest effektive. Foto: Innovasjon Norge

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer å endre organiseringen av Innovasjon Norge. 

I et brev departementet har sendt til Innovasjon Norge ber de om selskapets vurderinger av de gjeldende føringene for den regionale organiseringen av selskapet, og om det er hensiktsmessig å revidere disse. 

Fylkestingsrepresentant Jon Tørset (SP) tok opp forholdet under en debatt på Fylkestinget i Nordland i dag. Han presiserte at Innovasjon Norge er en særdeles viktig faktor i næringsutviklingen i fylket. 

- Jeg vet det foregår vurderinger i NFD om å endre forholdet mellom fylkeskommunen og Innovasjon Norge, uttalte Tørset fra talerstolen.

Reagerer sterkt

Tørset frykter en slik omorganisering vil føre til at Innovasjon Norge ikke vil være en god partner innen fylkeskommunal næringsutvikling i fortsettelsen, og ba om fylkesrådets vurdering av dette. 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) deler Tørsets bekymring. 

- Det er riktig at NFD i et brev til Innovasjon Norge antyder at de ønsker å sette i gang en diskusjon rundt de organisatoriske forholdene, sier Norvoll. 

Kollegiet av fylkesordførere ble orientert om prosessen i forrige uke, og Norvoll reagerer sterkt på at de er utelatt fra prosessen.

- Jeg reagerer på at vi ikke er involvert, vi eier 49 prosent av selskapet, sier Norvoll før han i fortsettelsen forsikrer at det regionale nivået i Innovasjon Norge er svært viktig, og noe man vil hegne om så godt som mulig. 

Må vurdere egen organisering

Det er hovedstyret i Innovasjon Norge som har organisering som sitt ansvar, men Lov om Innovasjon Norge, politiske vedtak og omkringliggende forhold vil ligge til grunn for hvordan selskapet kan organiseres.

NFD har nå bedt selskapet selv om konkrete innspill om organisering som et ledd i eieroppfølgingen. Helt spesifikt ber de Innovasjon Norge om å vurdere hva som bør endres for at selskapet skal arbeide mest mulig effektivt. Vurderingene skal gå på den regionale organiseringen, kontorstruktur, føringer, regionale styrer, valgkomiteer med mer. 

Innovasjon Norge må også vurdere hvilke effektivitetsgevinster som kan realiseres gjennom en endret organisering, herunder endret organisasjonsstruktur, utnyttelse av kompetanse, endret beslutningsstruktur med mer.  

Tags