Forlik mellom Veidekke og Store Norske

Midtveis i rettsaken mellom Veidekke Arctic AS og Store Norske kom de to partene til enighet. 

Veidekke Arctic krevde nemlig 60 millioner ekstra etter byggingen av vei mellom Svea Nord og den nye Lunckefjellgruva. Den opprinnelige kontrakten var på 200 millioner kroner.

– Vi er veldig glade for å ha fått et forlik. Det har vært tøffe forhandlinger som har pågått over lang tid, sier prosjektleder Harry Higraff i Store Norske til Svalbardposten etter at partene mandag kom fram til et forlik mens tvistesaken pågikk i Nord-Troms tingrett.

Tvistesaken startet i Nord-Troms tingrett den 22. mai, og det var avsatt tid fram til 6. juni. I løpet av denne tiden har retten vært på befaring i Svea, mens partene samtidig har forsøkt å komme til enighet på egenhånd. Og det lyktes de altså med. 

Veien som er stridens kjerne går over en isbre, og veidekkes advokat har hevdet at tunnelutlaget fra Svea Nord var 20 meter under isen. Dette skapte mye merarbeid for entreprenøren, og i saken har selskapet prosedert på at de ikke var gjort tilstrekkelig oppmerksom på dette forholdet. 

Hva forliket endte med vil de to partene holde hemmelig. 

 

Tags