Fortsatt usikkert for hjørnesteinsbedrift

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Daglig leder i Pelagia Egil Magne Haugstad vil ikke si noe om framtiden til trænabedriften Modolv Sjøset. 

Øysamfunnet har de siste ukene levd i uvisshet om framtiden til den pelagiske fabrikken på øya. 30 prosent av øyas arbeidsstokk er sysselsatt her. De fleste er nå permittert, og det er kommet signaler om at eierselskapet Pelagia AS skulle komme med en avklaring om selskapets framtid i slutten av denne uken. 

Men daglig leder Egil Magne Haugstad er ordknapp:

- Det er antydet at det vil komme en avklaring rundt framtiden for Modolv Sjøset i dag?

- Det har jeg ingen kommentarer til, sier Haugstad. 

- Kan du bekrefte eller avkrefte at det er et møte om saken i dag? 

- Jeg har ingen kommentarer til deg om det. 

Ordfører Per Pedersen vet heller ingenting om framtida til kommunens hjørnesteinsbedrift. 

- Vi får ikke gjort mer før eierne har bestemt seg for hva de vil, sier han. 

Usikkerheten er verst

Ordføreren og de drøyt 500 sambygdingene må tilsynelatende smøre seg med tålmodighet. Og usikkerhet. 

- Det er fantastisk at eierne sitter der og bestemmer framtida vår uten å ville svare på et eneste spørsmål, sier Pedersen ironisk. Han medgir at situasjonen er svært vanskelig. Usikkerheten er verst.  

- Det verste du kan gjøre i en slik situasjon er å skape usikkerhet, og det har de gjort til gagns.  

- Ville det vært bedre om de spilte på åpenhet? 

- Ja, de ville kommet lengre med åpenhet og dialog, og om de virkelig ville snakke med oss og fylkeskommunen, ikke bare gjorde det under tvang. 

Investert en milliard

Nå kan ikke Pedersen og resten av øya gjøre annet enn å håpe.

På Modolv Sjøset har de kapasitet til å produsere både rund og filet. Fabrikken er et moderne anlegg med kapasitet på 800 tonn i døgnet, og 17 tonn filet i timen. 

I løpet av de siste ti årene er det investert store summer i øyas infrastruktur, mye av det for å legge forholdene til rette for hjørnesteinsbedriften.

I disse dager kobles bredbåndet, ny strømkabel kom i september 2010, ny vannforsyning er sikret, havna er sprengt ut for 200 millioner kroner for å ta inn større båter, i tillegg er ny ferje til 250 millioner kroner nettopp satt i drift.

Et av argumentene bak nyferja var nettopp å sørge for god og riktig kapasitet til øyas fiskerinæring. 

- Samlet sett har det offentlige investert mer enn en milliard på Træna de siste ti årene. I dagens kroneverdi er det nok nærmere 1,5 milliard, sier ordføreren. 

Med alt dette på plass er det ekstra fortvilende for ordføreren å oppleve at eierne bare kan velge å legge ned. 

Nye permitteringer i kriserammet fiskeribedrift 

Skjebneuke for Træna

Tags