Konfrontasjonen ved Bjørnøya fortsetter

Greenpeaceskipet Esperanza blokkerer Statoils borepunkt ved Bjørnøya, stillingskrigen fortsetter. Foto: Greenpeace.

Striden mellom Greenpeace og Statoil ved Bjørnøya tilspisser seg. Greenpeaceskipet Esperanza blokkerer nå Statoils borepunkt, mens Statoil har varslet en sikkerhetssone rundt borepunktet.

Greenpeace bestrider at Statoil, som har leid inn plattformen Transocean Spitsbergen til leteboringen, i det hele tatt har anledning til å opprette en slik sikkerhetssone. I en pressemelding fra miljøorganisasjonen heter det at:

Varslet for sent

«Statoil ikke har greid å følge varslingsreglementet. Etter internasjonalt lovverk skal det varsles om grunnen til opprettelsen av en sikkerhetssone. Norske lover sier tydelig at operatøren – i dette tilfellet Statoil – må sikre en «offentlig kunngjørelse i god tid i forkant av opprettelsen av en sikkerhetssone» gjennom å bekjentgjøre vedtaket minst 30 dager i forkant av sonens etablering. Dette varselet kom først i går, og Greenpeace har påklagd vedtaket til Olje- og energidepartementet.»

Fjernet av politi

27. mai tok Greenpeaceaktivister seg om bord på den innleide boreriggen, som er på vei til å bore en letebrønn ved Bjørnøya. Bordingen var en reaksjon på at Miljødepartementet da hadde omgjort et utsettelsesvedtak fra Miljødirektoratet.

Norsk politi hevdet at de ikke hadde myndighet til å aksjonere fordi fartøyene befant seg i internasjonalt farvann, og ingen av dem er norskregistrert. Onsdag tok imidlertid politiet seg om bord og fjernet Greenpeaceaksjonistene. Det kunne de gjøre etter at Marshalløyene, som er riggens flaggstat, anmodet Norge om bistand til å fjerne dem, skriver Stavanger Aftenblad

Tags