-Avbrenning kan gjøre vondt verre i nord

Forsøk utført på “in situ burning”. Foto: Worcester Polytecninc Institute.

Avbrenning av oljesøl i nordområdene kan gjøre vondt verre, advarer forskere i Massachusetts.

I flere tidligere studier, blant annet i DNV GLs analyse, The Arctic- The next risk frontier, har det vært hevdet at avbrenning av oljespill (in situ burning) er effektivt i arktiske farvann. Nye forsøk, utført ved Worcester Polytechnic Institute (WPI) i Massachusetts, tyder på det motsatte, skriver Science News.

Store skåler av is

Forskerne lagde store skåler, eller boller, i solid is og forsøkte å etterligne sprekker og hulrom i isen og plasserte små beholdere med råolje fra Alaska i de ulike hulrommene og antente disse.

Forskerne trodde at flammene ville smelte isen i skålene slik at isvann ville renne ned i bunnen og få olje til å flyte opp mot kantene. Etter hvert som isen smeltet ville olje renne over og bli brent opp. Slik gikk det ikke nødvendigvis.

Brenner raskere

Først fant forskerne at oljen faktisk brenner raskere i is enn i annet materiale. Varmen utvidet isskålene og tynnet ut oljen, slik at den brant raskere enn antatt. Dette er i og for seg gode nyheter for dem som vil bruke in situ burning i Arktis, men man gjorde andre observasjoner under forsøkene som er mer alarmerende.

Siver inn i isen

Under selve avbrenningen utvidet noe av oljen seg sideveis og sivet inn i selve isen. Dette tyder på, sier forskerne ved WPI, at dersom man forsøker å rydde opp i fremtidig oljespill i områder med is ved hjelp av in situ burning, så kan de gjøre vondt verre. Bobler av oljesøl vil sannsynligvis bli fanget inne i ismassene, og ikke mulig å samle opp før denne isen er smeltet – kanskje måneder eller år senere.

Ikke tenkt før?

Michael Gollner, brannforsker ved University of Maryland, og som ikke er involvert i den aktuelle studien, sier at han ikke tror noen har tenkt over effektene av at oljen siver inn i issprekkene og kan kapsles inne i isen.

Vanskelig tenning

Ifølge rapporten fra DNV GL har in situ burning (i forsøk) vist seg å være meget effektivt for å fjerne oljespill i arktiske områder. Denne metoden har også den fordelen at den krever mindre logistikk enn andre metoder. Akilleshælen har vært, og er, at det er vanskeligere å antenne oljen under ekstremt kalde værforhold.

Nå kan altså forskere i Massachusetts ha avdekket flere vanskeligheter ved in situ burning. 

Tags