Laksefiskere ut mot gruveavfall

Dumping av gruveavfall i nasjonale laksefjorder, er gambling med villaksen, mener Norske Lakseelver og Norges Fiskarlag.

– Deponi av gruveavfall i nasjonale laksefjorder utvanner autoriteten til et av de viktigste verktøyene i forvaltningen av den norske villaksen, sierer generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, til NRK.

Forrige uke hadde de et felles møte med Klima- og miljødepartementet om saka. Norske Lakseelver og Norges Fiskarlag mener at man per i dag har altfor lite kunnskaper om hva dumping av gruveavfall kan påføre livet i havet.

– Derfor må det mer forskning til før ytterligere tillatelser gis, forklarer generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Tags