Tuberkulose dreper i Alaska

Forekomsten av tuberkulose er over tre ganger så høy i Alaska som i resten av USA, rapporterer Alaskas departement for helse og sosialomsorg.

Avisen Alaska Dispatch skriver at tuberkulose fremdeles er et problem i Alaska, trass i at sykdommen av mange ansees å være utryddet. Ifølge departementet er det befolkningen i lavt befolkede områder og urbefolkningen i Canada som er hardest rammet.

Multiresistente bakteriestammer sies å kunne være en av faktorene som har skapt en generell oppblomstring av TB i andre deler av verden siden 1980-årene, mens man i Canada mener arvelighet er en viktig årsak til forekomstene.

Mens det gjennomsnittlige antall av TB tilfeller var tre per 100.000 mennesker i USA som helhet, er taller for Alaska hele 9,6 per 100.000 i 2013.

Tags