UiT flagger fordeler for Narvik

UiT Norges arktiske universitet er på frierføtter i Narvik.

Nå har UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Narvik har satt ned ei arbeidsgruppe som skal utvikle et tettere samarbeid mellom de to institusjonene. 

Bakgrunnen for samarbeidet er debatten om struktur i høyere utdanning. 

- Vi må diskutere hvordan vi skal forholde oss til Stortingsmeldingen som kommer neste år. Institusjonenes eget samarbeid seg i mellom vil være av stor betydning for veien videre, sier rektor ved UiT Anne Husebekk til Nordlys. 

Både UiT og Universitetet i Nordland (UiN) har signalisert at de gjerne vil slå seg sammen med Høgskolen i Narvik (HiN), som på sin side er tydelig på at de helst vil fortsette å stå på egne ben. 

Etter sammenslåingen med Høgskolen i Finnmark ble det opprettet teknologiutdanning i Alta hvor HiN har ansvaret for faget arktiske anlegg. Nå vil de også inngå samarbeid om helsefag. 

Rektor Husebekk finner det naturlig å samarbeide om helse siden Universitetssykehuset i Nord-Norge også er lokalisert i Narvik og Harstad, og at Narvik brukes som praksisarena for UiT. 

Hun sier videre at hun er oppmerksom på at sterke krefter i Nordland gjerne vil ha Høgskolen i Narvik som en del av UiN. For også UiN samarbeider med Narvik. HiN har i sju år tilbudt forkurs til ingeniørutdanning ved campus i Bodø, senere også på campus Mo i Rana. Til høsten tilbyr de også Bachelor i ingeniørfag i Bodø. 

Husebekk sier til Nordlys at hun ikke ønsker å bidra til å lage sterke fronter i saken, men mener det må være lov å flagge det man mener er sine fordeler. 

- Vi har allerede et sterkt teknologimiljø som er komplementært med miljøet i Narvik, sier hun. 

Tags