Skal kartlegge reiselivet

Næringsminister Monica Mæland har bestilt en kartlegging av reiselivet. 

Verdiskapingsanalysen er den kalt, og skal gjøre det lettere å finne kriterier for hva den statlige reiselivspolitikken skal rette seg mot. Regjeringen ønsker å føre en reiselivspolitikk som virker, med tiltak som har effekt. Men først må man ha kunnskapen på plass. 

Det offentlige bidrar med rundt én milliard kroner i støtte til reiselivsnæringen. Pengene kommer fra flere departementer, og går gjennom kommuner og fylkeskommuner. 

- Oppgaven vår er å sørge for at pengene blir brukt best mulig. Vi ønsker å løfte reiselivsnæringen, slik at reiseliv kan bli en enda viktigere del av norsk økonomi. Verdiskapningsanalysen skal gi oss et bedre utgangspunkt for en mer målrettet reiselivspolitikk, sier Mæland.

 

Tags