- Åpenbar ansvarsfraskrivelse

Nordland er et utfordrende og kostnadskrevende fylke å ferdes i. Foto: Linda Storholm

-Hvis dette er uttrykk for hvordan Høyres Odd Henriksen mener han skal jobbe som nasjonal politiker, må han tenke seg litt om.

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A) i Nordland i en kommentar til at stortingsrepresentant Odd Henriksen (H), Nordland, skylder på embetsverket i debatten omkring omlegging av overføringene til fylkeskommunene.

Forslaget vil gi store konsekvenser for tjenestetilbudet i de tre nordnorske fylkene. 

- Embetsverket, ikke politikerne, har regnet ut hvordan pengene skal fordeles best mulig for å gi et mest mulig rettferdig tjenestetilbud til innbyggerne, sa Odd Henriksen til HNN torsdag. 

«Rimelig spesiell»

Norvoll er svært overrasket, og kaller det «en rimelig spesiell tilnærming».

–Man må spørre seg hva man skal med politikere dersom disse ikke skal være med på å påvirke fordelingen av penger mellom regioner, landsdeler, kommuner – i det hele tatt. Dette er jo i høyeste grad et politisk spørsmål.

Ansvarsfraskrivelse

Og hvis dette gjenspeiler hvordan Odd Henriksen tenker om jobben sin som nasjonal politiker tror jeg det er på tide han gjør en revurdering. Det er en åpenbar ansvarsfraskrivelse i det han sier til High North News.

Ifølge Norvoll gjør det ikke saken lettere å forstå at Odd Henriksen har vært ordfører (i Fauske i Nordland) og regiondirektør i NHO Nordland.

Forvirret Høyre

-Det faktum at ledende representanter for Høyre her i fylket allerede har gått ut og kritisert regjeringens nye fordelingsnøkkel gjør ikke Henriksens uttalelser mindre spesielle, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

 

Les også: Tar penger fra nord og gir til sør

Tags