Nordområdesenteret styrker den faglige staben

Nordområdesenteret styrker sin faglige satsing med tre nyansettelser. 

 -Nordområdesenteret skal som nasjonalt senter bidra til fremragende forskning, undervisning og formidling om og for innovasjon og nyskaping i nordområdene. Nyansettelsene som vi nå har gjort, gir oss bedre forutsetninger for å lykkes med dette, sier direktør Frode Mellemvik ved Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen i Bodø på Universitetet i Nordland. 

Han understreker at det er grunnbevilgningen til Nordområdesenteret over statsbudsjettet som gjør det mulig å være ekspansiv, og han ser for seg ytterligere forsterkninger. Nyansettelsene vil styrke senterets muligheter til å utvikle ny kunnskap om og for innovasjon og verdiskaping i nordområdene. 

Frode Nilssen (53) er ansatt som professor i fagområdet markedsføring. Nilssen er fiskerikandidat, har mastergrad i markedsføring fra Stirling University of Scotland, og DSc i marketing fra UiT Norges arktiske universitet. Nilssen har tidligere arbeidet som fiskeriråd ved Den norske ambassaden i Moskva og forskningssjef hos Nofima. 

Elena Dybtsyna (38) er ansatt som førsteamanuensis i bedriftsøkonomi. Dybtsyna har en MBA fra Høgskolen i Bodø/Baltic State Technical University og PhD i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø. Dybtsyna er tidligere rådgiver hos Norges Forskningsråd i Brussel, forskningsrådgiver ved UiN og seniorforsker ved  National Research University _Higher school of economics i Moskva.  

Indra Øverland (41) er tilsatt som professor II innen området politikk. Øverland er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han tok sin PhD ved Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge og har publisert et stort spekter innen temaet energipolitikk i tidligere Sovjetunionen og nordområdene.  

Øverlands artikkel "A Limited Toolbox: Explaining the Contraints on Russia´s Foreign Energy Policy", samforfattet med Robert Orttung fra George Washington University, er rangert som den mest siterte artikkelen noensinne publisert i Journal of Eurasian studies. Artikkelen er høyaktuell i forbindelse med konflikten i Ukraina og kan leses her

 

Tags