Kan godt tenkes det er for mange hurtigbåtruter

Troms og Nordland har varslet kutt i hurtigbåt- og ferjetilbudet som en følge av ny finansieringsmodell fra 2015. Foto: Linda Storholm

Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) er ikke overbevist om at en omlegging av overføringene til fylkeskommunene vil gi dårligere samferdselstilbud og infrastruktur. 

De nordnorske fylkene vil tape flere hundre millioner kroner om regjeringens forslag til ny finansieringsmodell blir vedtatt. 

Både Troms og Nordland har varslet kutt i både samferdsel og utdanning som en følge av forslaget som blant annet vektlegger antall innbyggere høyere enn tidligere. 

Men nordlandspolitiker og tidligere ordfører i Fauske Odd Henriksen er ikke overbevist om at forslaget nødvendigvis vil gi dårligere infrastruktur i landsdelen. 

På høy tid

- Det som er trasig i denne situasjonen er at det ikke er gjort tidligere. Fylkene har tilpasset seg en inntektsstrøm de ikke skulle hatt. Derfor ligger det også en nedtrapping over fem år inne i forslaget, sier Henriksen. 

Dagens finansieringsmodell er fra 1990, og Henriksen mener det er på høy tid at systemet moderniseres. 

- Det er vanlig å revidere tildelingsnøklene, og fylkene så helt annerledes ut i 1990 enn i dag. For kommunene er det langt mer vanlig å oppleve dette, det vet jeg fra tiden som ordfører, sier han. 

- Hva er den store forskjellen fra 1990 til i dag, samferdsel, tannlege og samferdsel er jo fortsatt kjerneoppgavene til fylkene? 

- Ikke ligger sykehusene under fylkene for eksempel, og samfunnet ser helt annerledes ut i dag. Nå justeres fordelingsnøklene ut fra det fylkene skal gjøre. Og det sier seg selv at fylker som har flere innbyggere trenger flere videregående skoler enn dem som ikke har like mange innbyggere.

Embedsverkets verk

- Blir det et like godt tilbud til 16-åringer i Nordland som i Rogaland? 

- Ja, det er intensjonen, sier Henriksen før han i fortsettelsen forteller at dette ikke er noe politikerne finner ut helt på egen hånd. Embedsverket, ikke politikerne, har regnet ut hvordan pengene skal fordeles best mulig for å gi et mest mulig rettferdig tjenestetilbud til innbyggerne.

- Det er utdannede folk som gjør dette, ikke politikere, smiler han. 

- Men hva er det Nordland, Troms og Finnmark driver med i dag som de ikke skal gjøre? 

- Jeg tror jeg ville gjort akkurat det samme som fylkespolitikerne dersom jeg var fylkespolitiker selv. Jeg ville tilpasset driften etter de pengene som kom inn, men i noen fylker har de fått for mye. Det er smertelig, det forstår jeg, men det må gjøres, sier Henriksen.

Ti år på overtid

Han mener mange av de politiske motstanderne som nå roper heller bør spørre seg hvorfor ikke den forrige regjeringen tok jobben med å revidere økonomimodellen. Inntektssystemutvalget la fram sin innstilling allerede i 2005. Dengang ble nytt system varslet å komme i 2010. Senere ble det lovet i 2012, men først ti år etter at innstillingen ble lagt fram kommer det endringer.  

I Troms har man allerede varslet at det kan komme kutt i hurtigbåtrutene. Og selv om tre av dagens ferje- og hurtigbåtruter i Troms legges ned er man fortsatt bare halvveis til målet om kutt 

- Har man for mange ferje- og hurtigbåtruter i Nordland og Troms? 

- Det kan godt tenkes, sier Henriksen. 

Trasig

I Nordland vil den nye modellen utgjøre 225 millioner kroner i året når overgangsperioden på fem år er over. At det vil smerte å ta ned 225 millioner kroner er ikke Odd Henriksen det minste i tvil om. Han sier rett ut at det slettes ikke er artig å sitte på nordlandsbenken i denne situasjonen.  

- Det er faktisk trasig, for å bruke et nordnorsk uttrykk. Men om man ser at dette kommer ufattelig skeivt ut kan det selvsagt justeres. Men jeg håper ikke det går 20 år til neste gang man reviderer finansieringsmodellen til fylkeskommunene, sier han. 

 

 

 

 

Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H). Foto: Stortinget
Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H). Foto: Stortinget

Tags