Nye permitteringer i kriserammet fiskeribedrift

Magnar Pedersen tror det går mot færre og større anlegg i den pelagiske industrien. Modolv Sjøset AS, hjørnesteinsbedriften på Træna, er et av anleggene det er uvisst for fremover. (Foto: Wikimedia/Finn Rindahl)

Det har i dag gått ut nye permitteringsvarsler til de ansatte i Trænas hjørnesteinsbedrift Modolv Sjøset AS.

Over 30 prosent av kommunens yrkesaktive jobber i hjørnesteinsbedriften.

Træna er en øygruppe på Helgelandskysten, og fiske er hovednæringen i kommunen som har knappe 500 innbyggere. I høysesongen sysselsetter Modolv Sjøset normalt rundt 100 personer.

Bare nødvendig bemanning

Permitteringsvarselet som er sendt ut i dag gjelder ifølge daglig leder Geir Sjøset mellom 12 og 15 personer.

Dagens permitteringer kommer i tillegg til de rundt 25 ansatte som allerede er tatt ut i permisjon.

Totalt jobber det nærmere 40 personer på den pelagiske fabrikken ved anlegget, og med de siste permitteringene er så godt som samtlige av dem som jobber her tatt ut.  Ifølge Sjøset er det kun bemanningen som trengs for å opprettholde administrative og tekniske kjernefunksjoner på den pelagiske fabrikken som nå vil være på plass.  

- Kostnadene må ned, og det er lite råstoff tilgjengelig, oppsummerer han da HNN slår på tråden.

- Det er normalt at vi trapper litt ned på denne tiden, men nå er vi også inne i en unormal situasjon, legger han til.

80 kan miste jobben

Tidligere i år fikk bedriften ny eier da den største aksjonæren Austevoll Seafood AS slo seg sammen med Kvefi AS, som har kontoradresse i Trondheim. Det nye selskapet fikk navnet Pelagia AS.

Det har lenge vært kjent at Pelagia vurderer framtiden til flere av anleggene sine. Det er mindre sild og lodde i havet enn tidligere, og det fører til overkapasitet ved fabrikkene. Dersom fiskeribedriften på Træna legges ned kan rundt 80 personer miste jobben.

 - Det økonomiske resultatet for 2013 ikke er tilfredsstillende. Vi vil jobbe sammen med selskapet for å bedre de økonomiske utsiktene til Modolv Sjøset, uttalte Egil Magne Haugstad - daglig leder i Pelagia AS - til NRK Nordland for en drøy måned siden.

I slutten av april var representanter for kommunen og den lokale ledelsen i Modolv Sjøset i Oslo for å orientere fiskeriminister Elisabeth Aspaker om den alvorlige situasjonen.

- Jeg vil gjøre det jeg kan for å sikre en fortsatt levedyktig norsk sjømatindustri, uttalte  Aspaker den gang.

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen, lovet også at krisen i bedriften ville bli tett fulgt opp av Fylkesrådet i Nordland.


Stort engasjement 

Ifølge Rana Blad sendte stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) allerede før påske et brev til fiskeriministeren om situasjonen til hjørnesteinsbedriften:

- Man kan ikke sitte stille og se at private aktører legger ned virksomheten når storsamfunnet har lagt ned store summer på infrastrukturtiltak. Jeg forventer at ministeren tar saken på alvor og gjør det hun kan for at eierne vil satse videre på Træna.

I sitt svarbrev uttrykte Aspaker stor forståelse for lokalsamfunnets bekymring:

- Jeg kjenner ikke til Pelagias planer for sin virksomhet på Træna, og jeg vil ikke bidra til spekulasjoner om det. Jeg vil i tiden som kommer, skaffe meg oversikt over situasjonen. Træna kommune og Nordland fylkeskommune ba like før påske om et møte. Dette ønsket har jeg imøtekommet slik at vi kan drøfte de utfordringene de opplever knyttet til virksomheten i Nordland og Træna.

- Blir aldri kroken på døra

Daglig leder Geir Sjøset sier han er fornøyd med oppfølgingen fra Fylkesrådet i Nordland.

- De er veldig giret og ønsker at vi skal få det til. I første omgang må man bare sondere og se hva man får til. Det er jo egentlig ikke så mye fylket kan gjøre, fra eller til, kommenterer han.

Bedriften han leder sysselsetter mange arbeidere fra Polen og Litauen, og her har de fleste allerede reist hjem, forteller han. Selv har Sjøset troen på at situasjonen vil løse seg:

- Jeg tror det vil ta seg opp til høsten igjen.

- Du tror ikke dette betyr kroken på døra for Modolv Sjøset?

- Nei, her blir det aldri kroken på døra. Det vil i hvert fall ikke gå så langt som til konkurs, sier han.

De ansatte ved hvitfisk-anlegget til Modolv Sjøset er ikke berørt av permitteringene.

HNN har så langt i dag ikke lyktes med å få tak i  Egil Magne Haugstad, daglig leder i Pelagia AS, for å få hans kommentarer på de videre planene for virksomheten på Træna. 

Fakta om Modolv Sjøset AS:

Sildemottak og fabrikk på Træna på Helgeland. På fabrikken produseres filet og rundfryst sild.

Produksjonskapasiteten ved anlegget er oppgitt til 800 tonn per dag.
Kjølekapasiteten er 5000 tonn, og fabrikken kan produsere 17 tonn filet i timen. 

Antall ansatte er 80. 

Kilde: norwaypelagic.com og pelagia.com

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: