Nordisk næringsliv opprettet eget nordområdepanel

Næringslivets nordiske nordområdepanel ble i går lansert av NHO-sjef Kristin Skogen Lund og hennes nordiske kollegaer.  

Hensikten med panelet er å gi en sterkere stemme til næringslivet, og lage et nettverk for diskusjon av muligheter og utfordringer.

 - Jeg ser frem til å jobbe med de nordiske lederne som kjenner mulighetene og utfordringene i nordområdene godt, sier Kristin Skogen Lund som er administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

 I går var hun og hennes nordiske kollegaer samlet i København, til det første møtet i panelet.

 - Vi hadde en god diskusjon om verdiskapingsmulighetene i nordområdene og det kom mange gode innspill til saker som panelet vil arbeide videre med, sier Skogen Lund.

Det skjer mye i nordområdene, og panelet ser for seg både grenseoverskridende forretningsmuligheter og utfordringer. De tror det i flere saker, blant annet når det kommer til miljøutfordringer, vil være naturlig å ha en nordisk tilnærming til de ulike problemstillingene.

Foruten NHO er også de største næringslivsorganisasjoner i Finland (EK), Sverige (SN), Danmark (DI) og Island (SI og SA) med på etableringen av panelet. Det har fått navnet Nordic Arctic Business Council (NABC) og planen er at medlemmene skal møtes to ganger i året. Her vil også lederne for hvert enkelt lands næringslivsorganisasjoner være med. 

Panelet vil gi løpende innspill til politiske myndigheter, og fullføre sitt arbeid etter to år med offentliggjøring av en rapport med politiske anbefalinger, opplyser NHO.

Tags