Vi utsetter til i morgen

En ny undersøkelse viser at selv moderate vaner om å utsette til i morgen kan gjøre studenter syke, kommer frem av en ny rapport om vanemessig utsettelsesoppførsel ledet av professor Frode Svartdal ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø.

Det er nettavisen Khrono som skriver om undersøkelsen, som er den første i sitt slag i Norge. Avisen skriver: Nesten alle studentar - opp mot 95 prosent - har tendensar til å utsetje det som burde vore gjort i dag, til seinare. Anten det dreier seg om oppgåveskriving, lesing til eksamen eller andre gjeremål. I befolkninga elles er det berre 15-20 prosent som har denne tilbøyelegheita.

I alt 209 studentar ved Universitetet i Nordland deltok i undersøkinga. Resultatet viser at sjølv utsetjing av gjeremål i moderate mengder er med på å redusere velvære hos norske studentar. Svartdal seier at halvparten vil kjenne seg att. - Det har med alder å gjere. Vi ser at unge menneske er særlig utsett, fordi dei på eiga hand må planlegge kvardagen. Ein taklar ikkje forventningspresset i studiet, og vel å flykte frå det ubehagelege ved å gjere andre ting, seier Svartdal.