Klarsignal til Narviksenteret

Regjeringen gir i revidert nasjonalbudsjett klarsignal til bygging av det nye Narviksenteret. 

I revidert budsjett er det forslag om ytterligere 7,8 millioner kroner statstilskudd til finansieringen av senteret. Disse pengene kommer i tillegg til 84,4 millioner kroner som det tidligere er gitt tilsagn om.

–Når Narviksenteret med krigsmuseet flytter inn i det nye bygget, vil det gi krigshistorien i Narvik riktig plass og oppmerksomhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Planlagt byggestart for museet er etter ferien, og bygget skal etter planen stå ferdig i 2015/2016 og er lokalisert i det nye næringsbygget på Narvik torv. 

Narviksenteret arbeider med å fremme kunnskap om og forståelse for fred og menneskerettigheter. Dette skjer gjennom dokumentasjon og formidling av krigs- og okkupasjonshistorien i Nord-Norge. Narviksenteret med krigsmuseet tilbyr også opplæringstilbud om fred og menneskerettigheter til barn og unge. 

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2013 ga Stortinget Kunnskapsdepartementet fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd til Narviksenteret med krigsmuseet på 81,5 millioner kroner (prisjustert til 84,4 millioner kroner). Tilskuddet skal dekke byggekostnader for Narviksenterets del av bygget. Med et ytterligere tilsagn om statstilskudd på 7,8 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, i tillegg til andre bidrag, vil Narviksenteret kunne finansiere sin del av bygget.

Tags