- Viktig å holde blikket løftet

Bodø Arbeiderpartis neste ordførerkandidat, Ida Pinnerød, er klar på at Bodø og Tromsø må være visjonærene som drar utviklingen i Nord-Norge framover. Foto: Wikimedia/Røed/Privat

Byene i Nord-Norge må være visjonære og pådriverne som løfter blikket og drar utviklingen i landsedelen mener Ida Pinnerød. 

Pinnerød er kommunestyrerepresentant for Bodø Arbeiderparti. 

Hennes politikerkollega Stein-Gunnar Bondevik gikk denne uken ut og kritiserte en politisk ukultur i Tromsø, hvor kommunepolitikerne er mer opptatt av å stikke kjepper i hjulene til hverandre enn å lage god og langsiktig politikk. 

Pinnerød er ikke så opptatt av om det er sånn eller slik i Bodø, men er klar på at det er viktig å se framover. 

- Jeg har tidligere pekt på utfordringene også her i Bodø med å se de lange linjene og store utfordringene landsdelen har, slutte å bruke tid på å skylde på hverandre og heller gjøre Bodø til en best mulig bokommune, men dette tror jeg er utfordringer mange kommuner har. Derfor er det veldig viktig det Bondevik nå gjør, at han setter i gang en debatt som bidrar til å løfte blikket ut fra bystyresalen, sier Pinnerød. 

Bodø og Tromsø må være visjonærene

Hun syns byer som Tromsø og Bodø må dra i riktig retning og ta på seg pådriverrollen for utviklinga i nord. 

- Ressursene ligger ikke i byene eller omlandet alene, de ligger i hele landsdelen. Men byene må være politiske pådrivere som bidrar til å dra utviklingen videre, sier Pinnerød.

Mens tromsøpolitikerne framstilles som arrogante og kun interessert i egen by vil ikke Pinnerød sladre på klimaet i Bodø, hun er mer opptatt av å løfte debatten.

- Vi har alle et ansvar for å løfte debatten, jeg syns det er lite fruktbart hvis vi bruker tida vår på å skylde på andre. Jeg kjenner ikke så godt det interne klimaet i Tromsø, men kan svare for oss i Bodø Arbeiderparti, hvor vi er opptatt av samarbeid både i Salten og Nordland og Nord-Norge. Vi tror det er viktig for å nå gode resultater for alle.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: